سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری - معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع 
خیابان آزادی - نبش بزرگراه یادگار امام - ساختمان میراث فرهنگی
تلفن: 707-66065706
فکس: 66042207
----------------------------------------------------------
مجری همایش :
شرکت همایش سازان امروز
تهران - خیابان ولی عصر - رو به روی پارک ملت ، نبش کوچه انصاری ، برج ملت ، طبقه 7 ، واحد 4
صندوق پستی 7177 - 19396
تلفن : 22048859
22037376- 83
فاکس : 22044769
----------------------------------------------------------
WebSite: cito.ir
Email: info@cito.ir