اطلاعات روش نوين تامين مالي در همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ارائه مي‌شود
  دبيرشوراي سياست‌گذاري سومين همايش و نمايشگاه بين المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: برپايي اين همايش سبب مي‌شود كه سرمايه‌گذاران و صاحبين پروژه‌ها با روش‌ها و ابزارهاي نوين تامين مالي آشنا و با موسسات تامين ارتباط برقرار كنند.
 
 
  تاریخ خبر: 1391/11/21