تلاش ادارت كل استان‌ها براي حضور در سومين همايش و نمايشگاه بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري
  مامي استان‌هاي كشور درحال انجام تهميدات لازم براي حضور موثر سرمايه‌گذاران و صاحبان بسته‌هاي سرمايه‌گذاري براي شركت در سومين همايش و نمايشگاه بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هستند
 
 
  تاریخ خبر: 1391/11/21